سمینار زبان انگلیسی هیراد

سمینار زبان انگلیسی هیراد در سال 1398 در هتل ارم برگزار شد که یکی از بزرگترین سمینارها در حوزه زبان انگلیسی ، آیلتس و مکالمه بوده است. در این جا قسمت هایی از تدریس استادان برتر آموزشگاه آقای حمید سیدیان و آقای مجید سیدیان را برایتان به نمایش گذاشته ایم.